Consello escolar

Coa fin de facilitar o acceso a información sobre os temas tratados no consello escolar, así como para recoller calqueira achega, os números de contacto dos representantes das familias están expostos no taboleiro á entrada do centro.
Asemade, faranse resumos sobre cada reunión do consello que se irán publicando nesta páxina web, para favorecer o acceso a información de todas as familias.

Consello escolar 31/01/23:
1-Aprobación de contas curso 21/22 e previsión de orzamento curso 22/23.
2-OBRAS DE MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE ESPAZOS;
Apróbanse obras consistintes en;
– Colocación de tarima en aulas de primeiro e segundo ciclo durante o presente curso.
– Tabicado da aula de música para a creación de espazo de cociña con acceso exterior.
– Tabicado da actual aula 2° para creación de nova aula inclusiva + espazo audiovisuais.
– Creación de espazo de taller de carpintería nos vestiarios exteriores.
– Acondicionamento do soto para espazo de almacenaxe accesible.
3- Rolda de intervencións nas que se transmite inquedanza sobre as actividades levadas a cabo como despedida do primeiro trimestre, que se viron modificadas por mor da climatoloxía.
Anímase a achega de propostas e a participación activa da comunidade educativa.
Comunícase que habera xornada de portas abertas coa fin de favorecer a matriculación de novos alumnos mediante a explicación da metodoloxía, a filosofía e os espazos do centro.