Información sobre algunhas actividades extraescolares dispoñibles na contorna para o curso 2021-2022

Na escola de arte Caliveras tes un 50% de desconto na matrícula por ser soci@ da ANPA

Piscina municipal de Vilagarcía

Duración da actividade:

-Mensual – mes natural (de día 1 a 31)

-Cuatrimestral – do 1 de outubro de 2021 ao 31 de xaneiro do 2022 (dependendo do día seleccionado)

Non hai parón por vacacións, hai clases sempre (excepto festivos)