Enquisa sobre o uso da ludoteca no verán

Dende a Anpa estamos a traballar para organizar unha ludoteca nos meses de verán que
facilite a conciliación familiar e laboral das familias desta comunidade educativa.
Co fin de coñecer as necesidades concretas das familias agradecemos indiquedes, mediante esta enquisa, a disposición a usar ou non este servizo de ludoteca, xa que todas
as propostas que temos requiren un mínimo de asistentes.

Escolle no despregable a resposta
Podes escoller unha ou máis opcións
número de participantes por unidade familiar
Número de teléfono de contacto