XOGOTECA de VERÁN. Inscripción.

Dispoñible a inscrición na xogoteca de verán, as crianzas levaron na mochila un díptico cunha folla para poder inscribirse si é do voso interés.
Pórase a disposición das familias un buzón na entrada do cole para depositar a inscripción ou ben poderase entregar a calquer membro da Anpa.

Tedes información no seguinte cartel, e na entrada anterior desta web. Calquer información adicional que precisedes, contactádenos ó móvil da ANPA 644 036 649

XOGOTECA DE VERÁN 2022

Formulario de inscrición

Alerxias, medicacións ou outros datos que poidan repercutir na actividade da crianza
Tanto os periodos fixos como os días soltos

Curso de iniciación á Comunicación Nonviolenta 2022

O curso terá lugar o sábado 30 de abril de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 na casa da cultura de San Miguel de Deiro.

INSCRÍBETE AQUÍ ANTES DO 24 DE ABRIL! (prazas limitadas)

A Comunicación NonViolenta (CNV) é unha linguaxe, unha intención, un estar… libre de culpa, vergoña, xuízos, críticas e exixencias.

Queres saber máis?


https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/que-es-la-cnv/
https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/carmen-sarmiento/

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_violenta

Enquisa sobre o uso da ludoteca no verán

Dende a Anpa estamos a traballar para organizar unha ludoteca nos meses de verán que
facilite a conciliación familiar e laboral das familias desta comunidade educativa.
Co fin de coñecer as necesidades concretas das familias agradecemos indiquedes, mediante esta enquisa, a disposición a usar ou non este servizo de ludoteca, xa que todas
as propostas que temos requiren un mínimo de asistentes.

Escolle no despregable a resposta
Podes escoller unha ou máis opcións
número de participantes por unidade familiar
Número de teléfono de contacto

Asamblea extraordinaria: 3 marzo 2022

Adxuntamos convocatoria para todas as familias da Asamblea Xeral Extraordinaria para o vindeiro xoves 3 de marzo ás 20:30.

Será unha asamblea on-line, podremos conectarnos no seguinte enlace https://eduxunta.webex.com/meet/vpenide.

Orde do día:

-Contratación seguro de accidentes

-Renovación cargo de tesourería

-Rogos e preguntas

Se ides acceder dende un teléfono recomendámosvos que descarguedes a aplicación Cisco Webex Meetings para unha mellor conexión.

Animámosvos a participar.

Saúdos,

Carmela Casas

Presidenta ANPA do CEIP Viñagrande de Deiro

Obradoiros “DIVERSAS, DIVERSOS, PERO IGUAIS” impartido por Agasex

Nos próximos días Agasex , Asociación Galega para a saúde sexual, levará a cabo uns obradoiros con cada un dos grupos de alumno/as de primaria sobre ó auto-coñecemento, a diversidade, a igualdade, a afectividade e a saúde sexual, impulsados pola ANPA e en colaboración co centro escolar, para deste xeito contribuír coa labor educativa das propias familias e do equipo docente.

Aínda que hoxe en día a rapazada posúe moitísima información ao seu alcance, moitas veces esta pode resultar confusa ou non recibirse dun xeito adecuado. Con frecuencia os rapaces e as rapazas medran adoptando unha visión da sexualidade coma un tema tabú, adoptando mitos, asumindo estereotipos e roles (como o do papel da muller), que se ven reforzados mediante os medios de comunicación e publicidade. Do mesmo xeito, é frecuente que entre a rapazada existan moitas dúbidas sobre os seus corpos, así coma dos cambios corporais que teñen ou terán lugar durante a puberdade e adolescencia, do proceso reprodutivo e da sexualidade.

Entendendo que a sexualidade abrangue non só o eido erótico, senón que é indisociable do compoñente afectivo e relacional; por este motivo traballamos as emocións, os sentimentos, as sensacións e as habilidades sociais e comunicativas, que son fundamentais para unha boa abordaxe da educación sexual.

Nestes obradoiros empregáranse exposicións teóricas acompañadas por diversos materiais audiovisuais, realízanse diversas actividades que favorezan a implicación do alumnado, a adquisición de coñecementos, e o intercambio de dúbidas e información.

CONTIDOS

Os contidos fundamentais que se abordaran, de forma específica e axeitada segundo cada nivel (idade) de cada curso:

– Os corpos: a diversidade de corpos, as cuestións fisiolóxicas, anatómicas e funcionais e os cambios corporais na puberdade.

– As presións diferenciais de xénero en relación á corporalidade

– Nocións básicas sobre a reprodución

– A hixiene corporal

– Xénero e Sexo: roles e estereotipos de xénero, diferencias e desigualdades.

– Identidades sexuais e orientacións sexuais

– A expresión dos afectos

– O autoconcepto, a autoimaxe e a autoestima

– Sexismo

– Violencia de xénero: que é e como identificala.

– Habilidades sociais e de xestión emocional.

OBXECTIVOS

O obxectivo principal destes obradoiros é favorecer un clima de confianza e de traballo en equipo que faga posible a análise da información e suscite o interese e a reflexión sobre a afectividade e a saúde sexual e reprodutiva, para favorecer en último termo a consecución dun estado de benestar físico, psicolóxico, social e sexual do alumnado.

Algúns dos obxectivos específicos son:

– Proporcionar información sobre os múltiples aspectos relacionados coa afectividade e a sexualidade.

– Motivar o rexeitamento a todo tipo de discriminación, marxinación e desigualdades.

– Cuestionar determinadas actitudes sexuais e afectivas (como poden ser as homófobas ou sexistas), potenciando a tolerancia e o respecto como base para unhas relacións positivas entre as persoas.

– Favorecer o coñecemento da propia sexualidade.

– Promover unha correcta expresión afectiva.

– Revisar e cuestionar mitos e conceptos falsos relacionados coa sexualidade.

– Previr os abusos sexuais infantís.

– Promover un autoconcepto corporal positivo e unha autoestima corporal alta.

– Favorecer a identificación das presións sociais para o axuste a un modelo de corporalidade irreal.

– Facilitar a comprensión da diversidade corporal como unha riqueza.

– Promover actitudes de respecto e empatía cara outras persoas con corporalidades que a sociedade considera como indesexables.

– Favorecer a adopción de conductas de coidado cara o propio corpo.

– Promover unha correcta expresión afectiva.

– Fomentar a adopción de actitudes e conductas respectuosas cara os demais e cara un/ha mesmo/a.

– Desenvolver habilidades sociais e comunicativas.

Convocatoria Asamblea Xeral Ordinaria

Convócase a todas as familias socias da ANPA “A PREXELA” DO CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO a Asemblea Xeral Ordinaria a celebrar no patio do Colexio, o vindeiro sábado día 6 de novembro do 2021 as 11:00 horas en primeira convocatoria e 11:15 horas en segunda convocatoria. Orde do día como sigue: